شارژر

دستگاه های شارژر در دو نوع معمولی و نیکل می باشد که بنا به سفارش مشتری تولید می گردد که بستگی به ولتاژ و آمپر ساعت باتری و نوع باتری مورد استفاده سیلد اسید یا نیکل کادمیوم قرار می گیرد.

  • rss
  • rss
  • rss
  • rss
  • rss