انتخاب بر حسب برند

جدیدترین محصولات

تبلیغات

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی :

1- تکمیل فرم درخواست نمایندگی و درج آدرس و کروکی محل فعالیت با الصاق یک قطعه عکس جدید

2- رزومه شرکت و یا موسسه

3- کپی کارت ملی 

4- کپی شناسنامه 

5- کپی اساسنامه وروزنامه رسمی جهت شرکت - کپی جواز کسب و یا مجوز های امورصنفی

6- ارائه شماره کارت و شماره حساب بانکی 

7- ارائه حداقل 3 فایل دیجیتال عکس از محل کسب و کار و تابلو 

8- در صورت پذیرش نمایندگی ارائه یک فقره چک تضمینی 50 میلیون تومانی یا سفته معادل آن

 

  • rss
  • rss
  • rss
  • rss
  • rss